Kazalniki kakovosti

V skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti Lekarne Maribor vzdržujemo sistem kakovosti glede na standarde lekarniške dejavnosti in pravila dobre lekarniške prakse.

Poleg nalog za izboljševanje kakovosti in varnosti, ki jih predpisuje Zakon o lekarniški dejavnosti, v Lekarnah Maribor zagotavljamo kakovost storitev z izvajanjem številnih aktivnosti:

  • letno izvajamo interne strokovne nadzore, združene z notranjimi presojami glede na standard kakovosti ISO 9001,
  •  spremljamo in vrednotimo kazalnike kakovosti ter sprejemamo potrebne ukrepe za izboljševanje kakovosti in varnosti,
  • načrtujemo, spremljamo in vrednotimo usposabljanje in izobraževanje osebja,
  • aktivnosti v lekarnah izvajamo skladno s predpisanimi postopki, ki so ažurno revidirani,
  •  vzpostavljen imamo register tveganj, kjer so zbrana prepoznana tveganja in predpisani ukrepi za obvladovanje tveganj,
  • periodično izvajamo kvalifikacije merilne in tehnološke opreme, v skladu z določili postopka o obvladovanju tehnološke in merilne opreme,
  • vzpostavljen imamo sistem obvladovanja dokumentacije, ki zagotavlja pripravo in uporabo aktualnih postopkov in obvladovanje zapisov.

 

Velikost pisave

Reset Zoom
Ali uporabite funkcijo brskalnika:
Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0